Kontakty

 

Mgr. Zuzana Šimůnková
Sázavka 80
582 44 Sázavka

tel.: +420 602 101 203
e-mail: cyklochalupa@seznam.cz
IČ: 65971558

Adresa objektu je Sázavka 67 - najdete nás na mapě...

Kontaktní formulář

 

Rodiny s dětmi prosíme o uvedení věku dětí v poznámce (kvůli možné slevě). Upozorňujeme, že pobyt na naší chalupě není vhodný pro děti do 3 let.

GDPR - Sdělení ke zpracování osobních údajů

 

Pronajímatel Cyklochalupy si váží Vaší důvěry a klade velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních. Při jejich zpracování postupuje v souladu s příslušnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, dále jen „GDPR“.

Zpracování osobních údajů z kontaktních formulářů

Po odeslání dotazu prostřednictvím poptávkového formuláře jsou sbírány následující údaje:

  • datum a čas odeslání poptávkového formuláře,
  • údaje z odeslaného poptávkového formuláře

Zpracování těchto údajů provádí Mgr. Zuzana Šimůnková.

Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude provádět za účelem realizace uzavření kupní smlouvy, dále za účelem splnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů, jakož i za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů spočívajících v prevenci případných soudních sporů vyplývajících z uzavřených kupních smluv.

Výše uvedené osobní údaje zákazníků se budou uchovávat po dobu 3 let od uzavření příslušné kupní smlouvy.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřizováním poptávek, dotazů souvisejících s ubytovacími službami na webových stránkách

V případě poptávky služeb na webu cyklochalupa.cz prostřednictvím poptávkového formuláře či odesláním dotazu na příslušný email uvedený na daném webu bude zpracovávat osobní údaje potenciálního zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt, příp. firma. Po zpracování příslušné poptávky může výše zmíněné údaje použít dále pro své marketingové účely týkající se její nabídky ubytovacích služeb, a to ve svém oprávněném zájmu v souladu s recitálem č. 47 GDPR. V tomto případě má subjekt údajů právo na výmaz či být zapomenut, přičemž tyto požadavky může směřovat emailem na cyklochalupa@seznam.cz

Zpracování poskytnutých osobních údajů provádí Mgr. Zuzana Šimůnková.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s ubytovací službou

Osobní údaje zákazníků (jméno, příjmení, datum narození, číslo občanského průkazu či pasu,, bydliště, podpis), kteří uskuteční svůj pobyt na Cyklochalupě, zpracovává na základě právního důvodu, který jí ukládá zákon. Jedná se tedy o zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti v souladu s čl. 6odstavec 1 písm. c) GDPR.

V této souvislosti uchovává jméno, příjmení a emailovou adresu svých zákazníků i za účelem ověření spokojenosti zákazníků či obchodní nabídky stejného charakteru, či služby, jež byla předmětem objednávky. Právním titulem tohoto zpracování e-mailových adres, jména, příjmení tak je ochrana oprávněných práv a zájmů spočívající v zajištění zpětné vazby o průběhu pobytu od zákazníků a tím možnosti zlepšovat svoji nabídku a služby v souladu s recitálem č. 47 GDPR.

Další práva spojená s ochranou osobních údajů

Subjektům údajů, jejichž osobní údaje Mgr. Zuzana Šimůnková zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

  • právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje zpracovává,
  • právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů,
  • právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů,
  • právo na omezení zpracování jejich osobních údajů,
  • právo na přenositelnost osobních údajů,
  • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů (tj. pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení),
  • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro Subjekty údajů, jejichž osobní údaje Ivana Přikrylová zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy Mgr. Zuzany Šimůnkové. Zpracovávají-li se osobní údaje pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoliv proti tomuto zpracování námitku.

Výše uvedená práva mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje Mgr. Zuzana Šimůnková zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem, a to prostřednictvím níže uvedených kontaktů.

Správcem osobních údajů zpracovávaných dle tohoto Sdělení ke zpracování osobních údajů je společnost:
Mgr. Zuzana Šimůnková
IČO: 65971558
sídlo: Sázavka 80, 582 44 Sázavka
nebo prostřednictvím e-mailové adresy: cyklochalupa@seznam.cz

Toto Sdělení ke zpracování osobních údajů je platné a účinné od 1.1.2020.